fbpx

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ẢNH/VIDEO TRUYỀN THỐNG VÀ PHÓNG SỰ CƯỚI (Detailed version)

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ẢNH/VIDEO TRUYỀN THỐNG VÀ PHÓNG SỰ CƯỚI (Detailed version)

Posted on 9 May, 2021

Cảnh báo: Bài viết hơi dài vì tụi mình cố gắng nói hết những hiểu biết của bản thân về hai cách tiếp cận này. Tuy nhiên bạn cũng có thể đọc phiên bản rút gọn tại đây:
PHIÊN BẢN NGẮN GỌN

Từ dòng này trở xuống, sẽ là phiên bản đặc biệt đầy đủ tôm thịt, đầy đủ thông tin hơn.

Từ khoảng đâu đó năm 2012-2013, các photographers, các studio ở Việt Nam bắt đầu tập trung tìm hiểu hơn về các cách chụp khác nhau từ những quốc gia như Trung Quốc, Hồng Kông, Mỹ, các nước Châu Âu v.v… đi kèm theo đó là sự tách biệt giữa hai khái niệm “Chụp Truyền Thống” và “Chụp Phóng Sự” trong ngày cưới.

Cho đến thời điểm này, do sự đa dạng của những bộ ảnh cưới ở Việt Nam, nên nhiều bạn có lẽ vẫn còn gặp khó khăn khi phân biệt hai thể loại này và đôi khi dẫn đến tình trạng book nhầm, hoặc book không đủ các dịch vụ hình ảnh mình cần, làm cho ngày vui bớt tròn vẹn đi một phần.